Het begin
In het voorjaar van 1986 werd in het wijkblad Benoordenhout melding gemaakt van de oprichting van de Schaakclub Benoordenhout. Het initiatief lag bij de wijkbewoners J.H. Willemsen en L.B. Gelpke. Op 16 oktober 1986 werd de eerste clubavond gespeeld in de aula van het rusthuis Oostduin, gelegen in de Goetlijfstraat 5. Door de jaren hebben de clubavonden op verschillende locaties plaatsgevonden.

Periode Locatie Straat
Oktober 1986 - 1990 Aula van Zorgcentrum Oostduin Goetlijfstraat 5
1990 - 1993 Voormalig Katholiek Militair Tehuis van Akenstraat
1994 Kleine aula van het Haags Montessori Lyceum Nassau Bredastraat
Januari 1995 - augustus 1998 Galerie La Balance Jan van Nassaustraat
September 1998 - juni 2020 Wijkcentrum 't Benoordenhuis Bisschopstraat 5
September 2020 - augustus 2023 Donker en Blond Javastraat 142
September 2023 - heden American Women Club Bisschopstraat 5

De schaakclub heeft ten doel de schaaksport te bevorderen. Zij tracht dit doel mede te bereiken door haar leden in de gelegenheid te stellen aan een onderlinge competitie deel te nemen. Het bestuur van de schaakclub bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een wedstrijdleider. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering (elk jaar in oktober) uit de leden benoemd.

Clubkampioenen Schaakclub Benoordenhout

(/tr>
Jaar Clubkampioen Aantal keren kampioen
2023 Ersnt Roscam Abbing 4
2022 Erik Bolle 1
2021 - (vanwege pandamie) -
2020 Ernst Roscam Abbing 3
2019 Ernst Roscam Abbing 2
2018 Ernst Roscam Abbing 1
2017 Paul van Gool 1
2016 Clemens Haazen 2
2015 Clemens Haazen 1
2014 Frans Beelaerts van Blokland 2
2013 Willem Luijt 2
2012 Wick van Hoogstraten 4
2011 Otto Rost van Tonningen 1
2010 Willem Luijt 1
2009 Wick van Hoogstraten 3
2008 Wick van Hoogstraten 2
2007 Benno ter Kuile 3
2006 Frans Beelaerts van Blokland 1
2005 Benno ter Kuile 2
2004 Karel Baerwaldt 1
2003 Wick van Hoogstraten 1
2002 - -
2001 Rob Drost 1
2000 Wim van Eykern 2
1999 Benno ter Kuile 1
1998 Ab Bruggeman 8
1997 Ab Bruggeman 7
1996 Wim van Eykern 1
1995 Ab Bruggeman 6
1994 Ab Bruggeman 5
1993 André Wagner 1
1992 Ab Bruggeman 4
1991 Ab Bruggeman 3
1990 Ab Bruggeman 2
1989 H.Terwogt 1
1988 Ab Bruggeman 1