Het spel
Het spel dat bij de schaakclub Benoordenhout wordt gespeeld is schaken. Schaken is een strategisch bordspel voor twee spelers. Het is een strategisch spel omdat de spelers veel speelmogelijkheden hebben, én omdat het vaak onmogelijk is de consequentie van elke zet te overzien, waardoor inzicht, ervaring en moed de zetkeuze mede bepalen.
Het doel van het spel is het schaakmat zetten van de vijandelijke koning. In sommige schaakpartijen zijn bij de schaakclub Benoordenhout karakteristieke speelstijlen te herkennen zoals: agressief, passief, tactisch, forcerend, radicaal. Een voormalig clubkampioen stond bekend om zijn zeer agressieve en compromisloze speelstijl.

Er wordt in de maanden van september tot juni op woensdag een interne competitie gespeeld in het wijkcentrum Benoordenhout vanaf 20.00 uur tot uiterlijk 23.30 uur, afhankelijk hoelang de partij duurt. In de zomermaanden is er vrij schaken. In principe wordt iedere partij genoteerd en gespeeld met een klok. Het speeltempo is vastgesteld op 90 minuten voor de eerste 35 zetten; daarna wordt 1 kwartier aan de speeltijd toegevoegd. De competitie wordt gespeeld volgens het Systeem Keizer. Dat is een indelingssysteem dat ideaal is voor onze schaakclub waarbij niet iedere speelavond altijd iedereen aanwezig kan zijn.

Systeem Keizer

De basisregel is dat iedereen een tegenstander krijgt die zo dicht mogelijk bij hem/haar op de ranglijst staat. Daarnaast wordt bij het berekenen van de ranglijst rekening gehouden met de positie die iemand op deze ranglijst inneemt. Iemand die hoog staat is meer punten waard dan iemand die lager op de lijst staat.
Het berekenen van de ranglijst is door de berekeningssystematiek complex en handmatig vrijwel niet te doen. Hierdoor zijn er de afgelopen jaren een aantal softwareprogramma's verschenen die een Keizercompetitie kunnen administreren.

De hoofdlijnen van het systeem keizer zijn:

De complexiteit van het keizersysteem zit in de herberekening. Om dit toe te lichten, hier een uitgewerkt voorbeeld:

Puntentelling Henk Jan (keizerwaarde 95) na Ronde 3:

Puntentelling Henk Jan (nu keizerwaarde 93) na Ronde 4:

Zoals in dit voorbeeld te zien is, is Piet meer waard geworden. Piet heeft in ronde 4 gewonnen en is daardoor gestegen op de ranglijst. Henk Jan had al in ronde 1 van Piet gewonnen en krijgt de nieuwe gestegen keizerwaarde van Piet.

Statuten en huisregels schaakclub Benoordenhout
De statuten zijn in 1986 opgesteld met wijzigingen oktober 1988 in art. 9, 15.2, 19, 26 en met wijzigingen oktober 1998 in art. 12: Statuten
Het bestuur heeft in oktober 2015 het laatste Huishoudelijk Reglement vastgesteld: Huishoudelijk Regelement